Tento kurz v Moodle slouží jako cvičný ke školením a seminářům na téma Moodle pořádaných Střediskem vědeckých informací Knihovny FF

https://www.ff.cuni.cz/knihovna/sluzby/podpora-e-learningu/