Tento kurz v Moodle slouží jako cvičný ke školením a seminářům na téma Moodle pořádaných Střediskem vědeckých informací Knihovny FF

https://www.ff.cuni.cz/knihovna/sluzby/podpora-e-learningu/

Tento kurz v Moodle slouží ke sdílení materiálů ke školením a seminářům pořádaných Střediskem vědeckých informací Knihovny FF. Využíván bude především pro sdílení materiálů ke školení e-learningových nástrojů. 

https://www.ff.cuni.cz/knihovna/sluzby/podpora-e-learningu/

V případě, že máte zájem se školení nástroje Moodle (popř. jiného e-learningového nástroje) zúčastnit, kontaktujte nás na e-malové adrese elearning@ff.cuni.cz .