LETNÍSEMESTR: Online podpora kurzů "Pedagogicko-psychologická praxe" a "Pedagogická reflexe pedagogicko-psychologické praxe". Studující se během průběžné praxe ve škole seznámí s obecnými aspekty výuky jako interaktivního procesu mezi vyučováním a učením, s různými pojetími rolí učitele a žáka ve výchovně-vzdělávacím procesu, s učitelskou profesí a náplní práce učitele a s organizačním provozem školy. Hlavními činnostmi jsou pozorování a reflektivní rozbory vyučovacích hodin, analýza školní dokumentace, rozhovory, zpracování badatelských úkolů zadaných v souvisejících kurzech pedagogická reflexe pedagogické praxe a psychologická reflexe pedagogické praxe, podle možností školy též asistentské činnosti a další aktivity.

Forma plnění praxe bude přizpůsobena aktuální situaci ve školách.

OKNZ1P003A  POUZE PRO KOMBINOVANOU FORMU STUDIA Online podpora předmětu "Pedagogicko-psychologická praxe s pedagogickou a psychologickou reflexí". Studující se během průběžné praxe ve škole seznámí s obecnými aspekty výuky jako interaktivního procesu mezi vyučováním a učením, s různými pojetími rolí učitele a žáka ve výchovně-vzdělávacím procesu, s učitelskou profesí a náplní práce učitele a s organizačním provozem školy. Hlavními činnostmi jsou pozorování a reflektivní rozbory vyučovacích hodin, analýza školní dokumentace, rozhovory, zpracování badatelských úkolů zadaných v souvisejících kurzech pedagogická reflexe pedagogické praxe a psychologická reflexe pedagogické praxe, podle možností školy též asistentské činnosti a další aktivity.

LETNÍSEMESTR: Online podpora kurzů "Pedagogicko-psychologická praxe" a "Pedagogická reflexe pedagogicko-psychologické praxe". Studující se během průběžné praxe ve škole seznámí s obecnými aspekty výuky jako interaktivního procesu mezi vyučováním a učením, s různými pojetími rolí učitele a žáka ve výchovně-vzdělávacím procesu, s učitelskou profesí a náplní práce učitele a s organizačním provozem školy. Hlavními činnostmi jsou pozorování a reflektivní rozbory vyučovacích hodin, analýza školní dokumentace, rozhovory, zpracování badatelských úkolů zadaných v souvisejících kurzech pedagogická reflexe pedagogické praxe a psychologická reflexe pedagogické praxe, podle možností školy též asistentské činnosti a další aktivity.

Forma plnění praxe bude přizpůsobena aktuální situaci ve školách.