Předmět poskytuje základní orientaci v klasifikaci duševních poruch a jejich projevech a příčinách. V rámci jednotlivých klasifikačních okruhů bude kladen důraz na etiologické teorie vzniku duševních poruch, bude poskytnut základní nástin diagnostických nástrojů a přiblížen recentní výzkum v této oblasti v ČR.

Kurz probíhá prezenčně formou přednášek, záznamy z přednášek se nepořizují.
Atestace - písemný test z předepsané literatury a přednášek.