Teoretická a praktická výuka Anesteziologie a neodkladné medicíny na ARK 1.LF UK a TN Praha je zaměřena především na výuku kardiopulmonální resuscitace, základů intenzivní a perioperační péče, anesteziologické postupy.

Informace pro studenty V. a VI. ročníku 1.LF UK - Všeobecné lékařství liché kruhy, dále pro studenty IV. ročníku 1.LF UK - Stomatologie