Cílem kurzu je seznámit studenty se základními diskurzy ve vzdělávání a v jejich kontextu zprostředkovat informace o vybraných alternativních směrech ve vzdělávání v České republice a ve světě. Formou prezentací, analýzy dokumentů a komentovaných videoukázek/exkurzí s následnou diskusí studenti dostanou příležitost přemýšlet o principech, na kterých jednotlivé alternativní pedagogické směry stavějí, a metodách a přístupech, které používají. Témata: úvod do problematiky, definice pojmu; aktuální statistické údaje; hlavní diskurzy ve vzdělávání; vybrané typy klasických reformních alternativních škol (Waldorf, Montessori, Dalton); vybrané typy inovativních alternativních škol (např. svobodné školy, Scio školy, lesní školky, Přírodní škola); domácí vzdělávání

Cílem kurzu je seznámit studenty se základními diskurzy ve vzdělávání a v jejich kontextu zprostředkovat informace o vybraných alternativních směrech ve vzdělávání v České republice a ve světě. Formou prezentací, analýzy dokumentů a komentovaných videoukázek/exkurzí s následnou diskusí studenti dostanou příležitost přemýšlet o principech, na kterých jednotlivé alternativní pedagogické směry stavějí, a metodách a přístupech, které používají. Témata: úvod do problematiky, definice pojmu; aktuální statistické údaje; hlavní diskurzy ve vzdělávání; vybrané typy klasických reformních alternativních škol (Waldorf, Montessori, Dalton); vybrané typy inovativních alternativních škol (např. svobodné školy, Scio školy, lesní školky, Přírodní škola); domácí vzdělávání