Kurz Biochemie pro bakaláře je určen především pro studenty bakalářských oborů v prezenční i kombinované formě studia na 3. LF UK. Kurz je rozdělen na dvě části - obecnou část a speciální část. V obecné části jsou učební materiály zahrnující hlavní přednášená témata, tj. stěžejní pro pochopení funkce buněk a celého organismu. Část speciální se orientuje především na témata specializovaná pro jednotlivé bakalářské obory, například Biochemie dutiny ústní pro Dentální hygienistky.