Tento e-learningový materiál vytvořil odbor pro studium a záležitosti studentů RUK a je určen pro administrativní pracovníky fakult UK.

Úvod do studijní metodiky pro administrativní pracovníky fakult UK poskytuje základní rámec a podklady týkající se přijímacího řízení uchazečů spolu s materiály týkajícími se samotného průběhu studia na Univerzitě Karlově. V modulu jsou také umístěné velmi časté FAQ (tzv. Frequently Asked Questions), které byly během několika posledních let velmi často řešeny.
Tento e-learningový materiál vytvořil odbor pro studium a záležitosti studentů RUK a je určen pro administrativní pracovníky fakult UK.

Úvod do studijní agendy pro administrativní pracovníky fakult UK poskytuje přehled vykonávaných hlavních i dílčích činností jednotlivých oddělení spjatých úzce s problematikou každodenních povinností studijních oddělení příslušných fakult Univerzity Karlovy.