Kurz se zabývá analýzou a kritikou překladů krátkých povídek amerických autorek Kate Chopin, Příběh jedné hodiny (The Story of an Hour); Charlotte Perkins Gilman, Vyhynulí andělé (An Extinct Angel); Annie Proulx, Osamělé pobřeží (A Lonely Coast); a jednoho románu - zúčastnění v kurzu si vyberou jednu ze dvou možností děl (20. a 21. století) při první hodině. Spojovacím článkem textů jsou ženské hrdinky příběhů, takže do jejich interpretace vstoupí i genderová analýza Předpokládá se znalost originálních anglických textů a českých překladů, které budou načítány v průběhu kurzu. Budeme se snažit kriticky dobrat překladatelských strategií, uvažovat, zda je ovlivňuje zjistitelná interpretace originálního textu. Součástí práce kurzu může být také diskuse o tom, jak se do soudobého překladu promítá fakt jazykové historičnosti originálního textu. Zúčastnění si zkusí také vlastní překlad úryvku povídky či románu a seznámí se s tím, co obnáší redakce překladu, v níž je obsažen princip translatologické analýzy. Kurz může zahrnout i filmové ukázky z některých zfilmovaných děl autorek. Prosím zapsané, aby již před prvním setkáním kurzu přečetli český překlad povídky Kate Chopin, který bude pod jménem kurzu zveřejněn v MOODLE.

Podmínkou absolvování kurzu je 75% docházky, příprava a aktivní účast v kurzu formu diskuse a 1-2 odevzdané písemné úkoly do 4 normostran.