Weekly outline

 • Článek o hodinkách

 • Zadání na 2.11. a glosář ekon. pojmů

  Níže přikládám pdf. souboru, o němž jsme si krátce povídali na hodině a základní info k němu. Pro ty, kdo nebyli, to bude trochu dobrodružnější, nicméně s pomocí souboru Poznámky k ICOMOS se tím určitě prokoušou. Neposílejte, prosím v pdf, stačí normálně ve wordu, s formátováním si nedělejte starosti, jde jen o text samotný (kontaktní maily vzadu samozřejmě opisovat už nemusíte).

  Kromě toho přikládám ještě glosář některých základních ekonomických pojmů, který dělala v jednom z minulých ročníků jedna ze studentek - snad vám pomůže se základní orientací v některých zapeklitých termínech jako výnosy, příjmy, marže, zisk apod.

 • Smlouva o skladování

 • Překlad z audiozáznamu + doplňkové materiály k nemovitostnímu právu

  Níže přikládám krátký rozhovor s americkým dirigentem Joshuou Weilersteinem natáčený u příležitosti jeho návštěvy a hostování u České filharmonie v roce 2017. Program toho koncertu a další info o dotyčném, které může být relevantní pro překlad, si prosím už vyhledejte sami, jak by to bylo normální, kdybyste tu zakázku dělali naostro. Myslím (doufám:), že to je po té mezinárodní úmluvě relativní oddechovka.

  Zároveň ještě pro zájemce přikládám "převyprávění" naší rodinné nemovitostní hororstory, kterou jsem zmiňovala na hodině, s doplněnými základními termíny a obraty, které se týkají katastru, právních účinků vkladu a záznamu, vydržení apod. - to je oblast, do které jsme neměli čas  při překládání zabrousit, ale je také velice zajímavá.

  A pokud by někoho problematika věcných práv k nemovitostem zajímala do větší hloubky, nebo by si chtěl prostě stáhnout zajímavý materiál k potenciálnímu budoucímu využití, přikládám i podrobnější anglickou srovnávací studii o nemovitostním právu v EU - myslím, že minimálně některé části pro vás mohou být zajímavé a srozumitelné už teď - a má to tu velkou výhodu, že je to psané sice anglicky, ale z pohledu právníků německých, kteří jsou "doma" v našem, kontinentálním systému práva, který vychází z práva římského. 

 • Mezinárodní úmluva

 • Překlad akademického textu o poezii

  Níže přikládám něco úplně jiného, než jsme zatím dělali - nicméně úrovní abstrakce také ne úplně jednoduchého. Je to úryvek z akademické knihy amerického germanisty a profesora Bostonské univerzity Williama Waterse Poetry´s Touch, která je celá věnovaná básním oslovujícím druhého člověka (second-person poems), tedy básním, jejichž ústředním zájmenem je "you".

  Ráda bych, abyste mi napříště udělali zatržený kus ze souboru Waters-k-překladu - samozřejmě bez vložené básně a také bez poznámek pod čarou. Zároveň přikládám pro zájemce o širší kontext i scan prvních osmi stran knihy, kde autor představuje své téma šířeji - pro interpretaci toho překládaného kousku ale nejsou ty předcházející strany nezbytné, pro ten je zásadní jen citace, která tomu kousku bezprostředně předchází a která pojednává o proměně, kterou pošla lyrická pezie ve starém Řecku - ta je ovšem oskenovaná přímo v souboru "k překladu". Na hodině jsme jako úvod do Watersova stylu analyzovali dva vybrané odstavce z těch prvních osmi stránek a redigovali deeplový překlad - a tady přikládám ještě srovnání originálu, deeplu a své pracovní verze, jako takovou inspiraci, co s tím lze dělat.

 • Překlad úryvku z kuturní historie Ruska

  Níže najdete dva texty - zkuste si, prosím, přečíst zatrženou cca 1 stránku souboru Figes 224-225 a rozmyslet si, jaké hlavní překladatelské problémy byste tam museli řešit (případně si i vyhledat řešení, pokud stihnete - rusisté mezi vámi nejsou, takže to bude o to zajímavější). To bude takové malé cvičení na hodinu - snad ho stihneme. Druhý text - respektive jeho zatržená místa - bude pak na příští hodinu - tam bude obtížná zejména určitá abstraktnost, jako u té poezie. Tentokrát jde na rozdíl od Waterse o knihu, jejíž  český překlad byl publikován, takže prosím odolat a nenahlížet :-)