Kurz Lékařská informatika slouží jako elektronická podpora výuky stejnojmenného předmětu, který je určen pro studenty magisterského studia všeobecného lékařství na 2. LF UK.

Výuka v zimním semestru 2015/2016

První běh

Pondělí 2.10., 9.10., 16.10., 23.10., 30.10., 6.11.

11,40 - 13,20 hod. kruh 3

13,20 - 15,00 hod. kruh 2

15,20 - 17 hod. kruh 6

Úterý 3.10., 10.10., 17.10., 24.10., 31.10., 7.11.

13,20 - 15,00 hod. kruh 5

15,20 - 17 hod. kruh 6

Druhý běh

Pondělí 13.11., 20.11., 27.11., 4.12., 11.12., 18.12.

11,40 - 13,20 hod. kruh 4

13,20 - 15,00 hod. kruh 1

15,20 - 17 hod. kruh 5

Úterý 14.11., 21.11., 28.11., 5.12., 10.12., 19.12.

13,20 - 15,00 hod. kruh 8

15,20 - 17 hod. kruh 10

Medical Informatics course serves as an electronic support of education of the same subject, which is designed for master students of general medicine at the 2nd Faculty of Medicine.

Fall 2017/2018 - Foreign students

Výuka předmětu Metodologie vědy a statistické zpracování dat ve studijním programu Fyzioterapie 2. ročník magisterského studia (blok 2.4-5.4.)