Výuka předmětu Metodologie vědy a statistické zpracování dat ve studijním programu Fyzioterapie 2. ročník magisterského studia (blok 4.4-8.4.)
Výuka předmětu Matematická statistika ve studijním programu Zdravotní laborant (úterý 13. hod. - 14,30 hod.)