Cieľom kurzu je predstaviť Wollstonecraft ako politickú a morálnu mysliteľku svojej doby, ktorá sa pohybuje na hraniciach formujúcich sa tradícií feminizmu, osvietenstva, liberalizmu a republikanizmu. Okrem identifikácie hlavných pojmov a tvrdení v jej diele Obhajoba práv ženy a ich zdrojov si predstavíme aj autorkinu Obhajobu práv človeka ako hlavnú dobovú polemiku o dedičstve osvietenstva s Burkeom. Budeme čítať aj menej známe autorkine diela – cestopis Letters Written in Sweden, Norway, and Denmark a romány Mary a Maria. Kurz sa zameria jednak na otázku formovania kánonu politickej teórie a jeho genderovanosti, ponúkne však aj príklady aktualizácie myslenia Wollstonecraft v premýšľaní dnešných otázok. Väčšina primárnych aj sekundárnych textov je dostupná len v angličtine. Kurz prebehne v podobe 6 stretnutí trvajúcich 3 hodiny v priestoroch Filozofickej fakulty Univerzity Karlovej.

Kurz je určen pouze studujícím magisterského stupně.