Předmět je koncipován jako diskurz o základním vymezení vzdělávací politiky a současných paradigmatech oboru. Cílem je vytvoření podmínek pro získání kontextového náhledu na vzdělávací politiku, na její aktéry, strategie státu, Evropské unie a globálních aktérů (OECD, UNESCO). Akcentovány budou vývojové trendy a jejich propojení s tvorbou vzdělávací politiky na všech úrovních, včetně lokální.