Kurz je vypsán jako satelitní seminář k předmětu JMB009 a JMBZ230.

Obsahem kurzu jsou hospodářské souvislosti vybraných kapitol z dějin Německa. Studenti se seznámí s tématy jako Bismarckův sociální stát, Velká hospodářská krize v Německu, hospodářské důsledky 2. světové války, vliv keynesiánství a tzv. západoněmecké plánování v období 60. a začátku 70. let v SRN, neoliberalismu v 90. letech po znovusjednocení Německa ad.

Důraz bude kladen na hospodářskou analýzu daného tématu.

Povinnosti kurzu: Aktivní účast na semináři (tj. načtené povinné texty, diskuze); prezentace jednoho vybraného tématu (cca 30 min, připravená prezentace v PowerPointu, četba); Seminární práce (odevzdat do 17.5., 3 normostrany; četba v rozsahu cca 80 stran).

Konzultační hodiny po domluvě na emailu pavlakac@gmail.com.