Vektorové prostory, okolí bodu, konvergence, funkce několika proměnných, limity, spojitost, derivace ve směru, parciální derivace, diferenciál, tečné roviny, normály, implicitně zadaná funkce, křivky, plochy, transformace souřadnic, vícenásobný integrál, substituce, Fubiniova věta, křivkový a plošný integrál, užití.

Kurz je zaměřen na precizování pojmu nekonečna pomocí Cantorovy teorie množin a práci s jevem nekonečno v oblasti aritmetiky a geometrie.