Cílem kurzu je seznámit studenty s aktuálními výsledky domácího a zahraničního výzkumu v oblasti výukových strategií a a umožnit jim, aby si aplikaci těchto strategií vyzkoušeli v semináři.

kurz pedagogiky UPRPŠ - vychovatel

Voliltelný kurz prezenčního studia

- koncept práv dítěte - vzdělávací politika a práva dítěte - škola jako prostředí naplňování práv dítěte - škola  jako instituce: úkoly školy - škola jako organizace: podmínky a možnosti školy -škola jako společenství: vztahy a chování v souladu s právy - úloha učitele - školní kurikulum: výchova k právům dítěte, vzdělávací programy, vzdělávací prostředky

kurz specializace školní pedagogika - NMS
Online podpora Vzdělávacího programu pro mentory začínajících učitelů - I

Základním obsahem Úvodního pedagogického kurzu je otevření problematiky výchovně vzdělávacího procesu na 1. stupni ZŠ, vstup do učitelské profese a výzkumu, reflexe a sebereflexe při studiu.

Organizace:

A)V případě, že student/studentka vyučuje, koná úkoly praxe na své škole.

B) V případě, že student/studentka nevyučuje, vyhledá si školu dle svých preferencí a zajistí si možnost hospitovat ve vybrané třídě. Tato praxe se školám neproplácí. Rozsah praxe je 20 hodin.

Úkoly studentů:

A) Student si vede písemnou reflexi vlastní výuky formou reflektivního deníku. Tuto dokumentaci nebude odevzdávat k zápočtu, slouží mu jako podklad ke studiu. Jako podklad pro tento úkol student využije Soubor profesních kvalit studenta na pedagogické praxi, s důrazem na část "Komunikace a vytváření prostředí pro učení".

B) Student, který nevyučuje, bude hospitovat ve vybrané třídě. Povede si písemnou reflexi k pozorování a zaměří se zvláště na oblast "Komunikace a vytváření prostředí pro učení" dle Souboru profesních kvalit studenta na pedagogické praxi. Tuto dokumentaci nebude odevzdávat k zápočtu, slouží mu jako podklad ke studiu.

Požadavky k zápočtu:

Esej „Já učitel/Já učitelka (sebereflexe studenta/studentky, tj. zamyšlení nad sebou na začátku studia na Pedagogické fakultě UK). Cílem zpracování eseje je uvažovat o sobě jako učiteli/učitelce, o své motivaci ke studiu, o své dosavadní pedagogické zkušenosti, o svých silných stránkách a osobních výzvách, uvažovat nad učitelskou profesí a nad očekáváními od pedagogické fakulty.

Podmínkou pro přijetí eseje je respektování tématu, kultura písemného projevu (pravopis, stylistika) a respektování písemné podoby o rozsahu 1 – 2 strany, velikost písma 12. V eseji je ceněna hloubka uvažování a zdůvodňování a dokládání soudů.

Potvrzení ředitelství  školy o vlastní praxi (varianta A) nebo potvrzení ředitelství  školy o absolvování praxe v celém rozsahu (varianta B).