JJB609 Sociologie médií (Bc., kombi) pokrývá základní oblasti oboru, seznamuje studenty s jeho hlavními paradigmaty, důležitými postavami a jejich klíčovými texty. Zvláštní důraz je kladen na společenské souvislosti žurnalistiky a nových médií.

The course focuses on selected issues of East Asian media and on relevant theoretical frameworks. As the result of taking this course, students should acquire an understanding of East Asian media, context of their operation and relevancy of related theories.