JJB609 Sociologie médií (Bc., kombi) pokrývá základní oblasti oboru, seznamuje studenty s jeho hlavními paradigmaty, důležitými postavami a jejich klíčovými texty. Zvláštní důraz je kladen na společenské souvislosti žurnalistiky a nových médií.