Weekly outline

 • General

 • 1. říjen - 7. říjen

  • Výjimečně vyvěšuji videozáznam - spolu s omluvou pro ty z vás, které jsem mystifikoval mylnou informací o začátku kursu.

  • Napište prosím, jestliže:

   - máte již nějakou zkušenost s mediálněvědním či obecně sociálněvědním výzkumem (specifikujte jakou)

   - hodláte během tohoto kursu zpracovávat Úkol typu B (samostatný výzkum)

   - vás napadá jakýkoliv podnět/nápad/připomínka k nastíněné podobě a obsahu kursu

 • 8. říjen - 14. říjen

 • 15. říjen - 21. říjen

 • 22. říjen - 28. říjen

 • 29. říjen - 4. listopad

 • 5. listopad - 11. listopad

 • 12. listopad - 18. listopad

 • 19. listopad - 29. listopad

  • Pro zadání testu reliability vč. podkladů vizte svůj fakultní gmail.

   Úspěšné absolvování testu reliability (a jeho následná reflexe) je nutnou podmínkou pro zadání závěrečného úkolu kursu. 

   Vyhodnocení proběhne na dalším on-line setkání kursu 3. prosince (ve čtvrtek 26. listopadu lze od 14:00 do 14:30 konzultovat).

 • 3. prosinec - 9. prosinec

 • 10. prosinec - 16. prosinec

 • Ukončení kursu