DIY média mají ve zdrojovém kódu imperativ „udělej si sám“ a vystihují je tři rysy: 1) dekapitalizace, 2) deinstitucionalizace a 3) deprofesionalizace. (Atton, 2002) Taková svépomocná média operují na poli mimo mainstreamovou produkci, což jim dodává velkou svobodu v rovině vyjádření i radikální estetiky, ale často dokážou do středního proudu zasahovat: také ho ovlivňovat a dokonce diktovat své požadavky velkým mediálním společnostem (jako je tomu v případě fanouškovského aktivismu). Kurz si dává – na základě odborné literatury i konkrétních příkladů – za cíl seznámit studenty s principy a charakteristikou DIY médií (jako jsou komunitní rádia, fanziny nebo nezávislé videohry). Během setkání budou tato média zasazena do kontextu mediálních teorií a kurz podtrhne jejich (materiální) význam v takzvané post-digitální době – kdy se konzumenti populární kultury nevrací jenom k vinylům, ale také k psacím strojům a tištěným časopisům, které i přes všechny dřívější nekrology stále přežívají (a velmi se jim daří mimo pulty novinových stánků a oficiální distribuční cesty). Absolventi kurzu by se měli seznámit s  provozem „alternativních redakcí“, mediálním kutilstvím a praktickými dovednostmi pro produkci DIY médií, ale rovněž získat rozhled v aktuálních otázkách mediálních studií.