Moodle kurz poskytne základní návod studentům, jak psát závěrečné práce, nabídne příklady kvalitně zpracovaných prací, poukáže na nejčastější nedostatky závěrečných prací a v neposlední řadě poukáže na problémy plagiátorství. Kromě studentů budou kurz moci využít také mladí začínající vědci, kteří se svým kvalitativním či kvantitativním výzkumem začínají např. v rámci Ph.D. studia.
Kurz je zaměřen na držení těla, posouzení základní úrovně flexibility a svalové síly, na výběr vhodných cviků. V kurzu je plněn základní požadavek znalostí z názvosloví cvičení bez náčiní.