Kurz je zaměřen na držení těla, posouzení základní úrovně flexibility a svalové síly, na výběr vhodných cviků. V kurzu je plněn základní požadavek znalostí z názvosloví cvičení bez náčiní.