Studenti se podle Tillichovy metody korelace učí hledat souvislosti mezi normativní biblickou výpovědí a aktuálním filozofickým diskurzem. Přednášky nejprve sledují filozofické vlivy osvícenství, Kantovy a Hegelovy filozofie, která převládala u nekatolických západních církví až do dvacátých let minulého století, a to s ukázkami tohoto působení na vybraných světových i regionálních teolozích. Pozvolný rozklad metafyziky, ve které mohly být reflexe zmíněných filozofů ještě přeměněny na srozumitelnou zvěst, přivedl ke slovu existenciální filozofii a filozofii dialogu. Právě těmto tématům je v přednáškách věnována hlavní pozornost. Impuls těchto filozofických proudů trvá do současnosti a svou teologickou odezvu nalezl zejména v kontinentální Evropě, zčásti i v anglofonních oblastech. V CČSH získal svou tvář zejména v biblickém personalismu. Závěr přednášek bude věnován vybraným teologicko-filozofickým tématům současnosti.