On-line podpora kvalifikačního kurzu v rámci CŽV Vychovatelství, garantovaného katedrou pedagogiky PedF UK.