Čtení textů ke studiu médií zaměřených na problematiku populární kultury.

Kurz Nastolování agendy, LS ak. r. 2020/2021, FSV UK.

Kurz Úvod do studia médií II. (JKB044), LS ak. r. 2020/21

Předmět Projekt IKSŽ – Mediální a marketingová praxe je koncipován jako projektový a je určený studentům všech tří specializací studijního programu Komunikační studia. Studenti si během semestru vyzkouší realizaci konkrétních mediálních a marketingových aktivit související s životem a aktivitami Institutu komunikačních studií a žurnalistiky. Studenti budou pracovat pod vedením pedagoga v týmech, které by měly být sestavené tak, aby v nich byly zastoupeny všechny tři specializace Komunikačních studií. To absolventům předmětu umožní nejen získání praktických zkušeností, ale především i poznání ostatních oborů, jejich aktivit a know-how.

Obsah kurzu je zaměřen na tři cíle.
1. seznámení studentů a studentek s ontologickými a gnozeologickými základy sociálních věd,
2. získání dovedností nezbytných pro psaní odborného textu,
3. představení základních oblastí výzkumu médií a nejčastěji používaných výzkumných nástrojů a analytických metod.