Kurz pro studenty a studentky bakalářského kombinovaného studia.

Vyučován v LS ak. r. 2019/2020

Kurz Nastolování agendy, vyučovaný v LS ak. r. 2019/2020.

Katedra mediálních studií

IKSŽ, FSV UK

Kurz Úvod do studia médií II. (JKB044) vyučovaný v LS ak. r. 2019/2020

Předmět Projekt IKSŽ – Mediální a marketingová praxe je koncipován jako projektový a je určený studentům všech tří specializací studijního programu Komunikační studia. Studenti si během semestru vyzkouší realizaci konkrétních mediálních a marketingových aktivit související s životem a aktivitami Institutu komunikačních studií a žurnalistiky. Studenti budou pracovat pod vedením pedagoga v týmech, které by měly být sestavené tak, aby v nich byly zastoupeny všechny tři specializace Komunikačních studií. To absolventům předmětu umožní nejen získání praktických zkušeností, ale především i poznání ostatních oborů, jejich aktivit a know-how.