Kurz má za cíl inovovat výuku a obeznámit účastníky s aktuálními informacemi, jež umožňují kritické studium vybraných témat Teologie Nového zákona. Kurz je inovativní v řadě aspektů. Snaží se přiblížit výchozí body, ze kterých jednotlivá témata vycházejí z perspektivy světového bádání, poukázat na rychlý a soustavný rozvoj dané oblasti či problematiky a na aktuální stav bádání (zejména pavlovského a aplikace teorie sociální paměti v rámci metodiky). Kromě seznamu literatury, jež byla použita, odkazují linky na další, pečlivě vybrané zdroje na www.youtube.com, jež se týkají přednášek významných osobností, nových témat a nejnovějších poznatků. Přednášky mají za cíl motivovat k dalšímu badatelskému rozvoji účastníků a umožnit jim studovat samostatně, s ohledem na nejmodernější badatelské trendy.