Topic outline

 • Základní informace ke kurzu

  logo.jpg

  S výjimkou videopřednášek, jejichž copyright se většinou řídí copyrightem autora hudby, podléhá veškerý obsah kurzu Náboženství v postmoderní společnosti I. licenci Creative Commons Attribution 4.0 International License.
  Licence Creative Commons

  Kurz Náboženství v postmoderní společnosti se sestává z přednášky a semináře a jeho cílem je prozkoumat alternativní spiritualitu, její vznik, vývoj, hlavní myšlenky i roli v současné společnosti. Zatímco přednáška je obecnější a teoretičtější, seminář hloubkově zkoumá nejvýznamnější témata spjatá především se světonázorovými základy alternativní spirituality. Jeho součástí jsou i zúčastněná pozorování, na nichž se seznámíme s žitou spiritualitou přímo, bez zprostředkování textem či audiovizuálním materiálem.

  Bližší podrobnosti (anotace, sylabus i pravidla platná pro zúčastněná pozorování a seminární práce) najdete v přiložených souborech. Upozorňuji studenty, že na semináři je povinná docházka. Zároveň ale v případě, že by během semestru následoval další lockdown, je kurz přizpůsoben k okamžitému přechodu na distanční formu.

 • Jak se v tomto kurzu orientovat

  Moodle, ve kterém se nacházíte, byl původně vytvořen pouze pro seminář. Během pandemických lockdownů jsem jej však začala využívat i pro přednášku, najdete tu tedy veškeré materiály k celému dvojitému kurzu Náboženství v postmoderní společnosti.

  Sekce "Úvodní hodina" je úvodem do celého kurzu. Najdete tu dvě úvodní videopřednášky, jednu organizační a jednu teoretickou, které slouží jako otevření celého kurzu. V této sekci jsou zároveň diskusní fóra, kde lze klást otázky nebo komentovat materiály týkající se celého kurzu.

  Sekce "Náboženství v postmoderní společnosti: přednáška" bude obsahovat pouze materiál týkající se přednášky. Najdete tu odkazy na videopřednášky, které mohou nahradit běžná setkání v posluchárně. Přesto doporučuji prezenční účast v posluchárně, umožňuje to úroveň interakce, kterou nikdy videopřednáška nahradit nemůže.

  Většina následujících sekcí se týká jednotlivých témat semináře - upozorňuji nicméně, že nebude-li lockdown, je docházka na seminář povinná. Přesto zde najdete videopřednášky témat ze semináře, které můžete využít v případě, že na nějaké téma budete chybět. Jsou tu i další materiály, které znalosti získané v semináři doplňují nebo rozšiřují. Z důvodu autorských práv není možné vkládat naskenované prameny, které slouží jako povinná četba - je třeba proto pamatovat, že si povinné texty musíte obstarat sami.

  V závěru kurzu se nachází sekce "Zúčastněná pozorování". V zimním semestru 2021/2022 stále hrozí lockdowny a většina akcí, na které jsme dříve chodili za zúčastněným pozorováním, je až do odvolání zrušená, nebo se koná v nevhodnou dobu. I letošní semestr proto nahradíme zúčastněná pozorování online materiálem.

  Nakonec v sekci "Další studijní materiály a testy" najdete jak skripta, tak odkaz na závěrečné autotesty.

 • Úvodní hodina: pro přednášku i seminář

  Úvodní hodina je věnována především administrativním a organizačním náležitostem, zjm. podmínkám absolvování kurzu. Dozvíte se podrobnosti především o zúčastněných pozorováních, které jsou povinnou součástí výuky, a také o seminární práci, kterou budete na jejich základě psát. Shrnutí organizačních aspektů kurzu je podchyceno v samostatném videu, které najdete pod tímto textem - nicméně POZOR, video bylo natočeno pro potřeby distanční výuky v ZS 2020/2021, některé věci se tedy již na tento semestr nevztahují (zjm. informace o online setkání v Teamsech). Aktuální informace platné pro tento semestr (2021/2022) budou sděleny na úvodní hodině, další případné aktualizace budou k dispozici online ve fóru Oznámení.

  Důležitou součástí úvodní hodiny je za standardních okolností reflexe osobních předsudků a postojů. Pro religionistu je poměrně snadné přistupovat s bazální badatelskou neutralitou ke kulturám, které jsou již zaniklé, nebo je od nás dělí tisíce kilometrů: takové kultury snáze akceptujeme jako "jiné" a není pro nás problém je neposuzovat podle našich vlastních kritérií. Paradoxně je však mnohem obtížnější uplatnit stejnou bazální neutralitu vůči příslušníkům naší vlastní kultury, kteří se chovají jinak, než je běžné. Typicky se to týká nových náboženských hnutí, nicméně platí to zároveň i pro alternativní spiritualitu v celé své šíři. Je pro nás tedy někdy snazší tolerovat pět set let zaniklé lidské oběti a tisíce kilometrů vzdálené kanibaly než souseda, který si pravidelně chodí harmonizovat čakry, nebo sousedku, která nás neustále zve na semináře o vnitřní bohyni. Jsme-li pak sami příznivci alternativní spirituality, máme přirozenou tendenci k opačnému hodnotícímu postoji, který vnímá spiritualitu idealizovaně a jiná náboženství (zvláště křesťanství) spíše negativně. V úvodní hodině se pokusíme svým názorům a předsudkům porozumět, abychom od nich dokázali dočasně poodstoupit a naučili se bazálně neutrálnímu badatelskému postoji. Nepůjde o to věčí názory vyvracet - spíše o osvojení specifické techniky studia primárního materiálu, která umožňuje hlubší porozumění a pochopení.

  Druhou částí úvodní hodiny je teoretický úvod do toho, co je to alternativní spiritualita a jak ji budeme chápat. Zde se budeme zabývat zvláště termíny "náboženství" a "spiritualita" a povíme si, s jakým pojetím náboženství (a spirituality) budeme pracovat a jakými nástroji a metodami. Základem pro nás bude především sedmidimenzionální model náboženství Niniana Smarta a diskursivní religionistika kippenbergovského německého střihu vycházející z díla Michela Foucaulta.

  V případě, že bychom během semestru přešli na distanční výuku, budou setkání probíhat v MS Teams na adrese, kterou naleznete pod tímto textem.

 • Náboženství v postmoderní společnosti (přednáška): odkazy na videopřednášky

  Toto téma obsahuje odkazy na videopřednášky, které se nacházejí na YouTube. V případě běžné prezenční výuky je lze použít jako studijní materiál, v případě přechodu na distanční výuku mohou sloužit jako plnohodnotná náhrada setkání v posluchárně.

 • Alternativní spiritualita a věda

  Cílem přednášky "Náboženství v postmoderní společnosti" je roszáhlé historické i teoretické představení základních rysů alternativní spirituality. Cílem semináře je však hlubší porozumění jejím základním nábožensko-filosofickým konceptům - a z toho důvodu začínáme reflexí vzájemného vztahu alternativní spirituality k vědě (tento týden) a k médiím (příští týden).

  Zamyslete se proto prosím nad následujícími otázkami: jaké je místo vědy v současném světě a jaký je její vztah k náboženství? Může věda nahradit náboženství (či spiritualitu)? A proč?

  Pro zájemce, kteří chtějí v praxi zakusit způsob, jakým alternativní spiritualita propojuje duchovní a vědecká témata, je ideálním primárním pramenem film "What the bleep do we know" (česky jako "Co my jen víme"). Odkaz na česky dabovanou verzi naleznete níže.

  Povinná četba na tento týden: Fritjof Capra, Tao fyziky, předmluva + první kapitola.

 • Alternativní spiritualita a média

  Cílem této lekce je porozumění roli médií při vzniku, utváření a šíření alternativní spirituality. Zamyslete se proto prosím nad následujícími otázkami: jaký mají média (stará i nová) vliv na náboženství a náboženské prožívání? V jakém smyslu mění náboženství média a v jakém naopak mění média náboženství?

  Po krátké diskusi bude většina hodiny věnována společnému sledování výukového filmu "Náboženství v kyberprostoru" (2019), který vznikl specificky pro potřeby kurzu. Zde je vám k dispozici odkaz, z něhož si můžete film volně stáhnout, stejně jako textová verze scénáře, jíž lze použít ke studiu. Další informace najdete i v relevantní kapitole skript.

  Pokud vás téma náboženství a médií zaujalo, na "Náboženství v postmoderní společnosti" navazuje magisterský kurz "Současná náboženství v populární kultuře a v médiích", kde se věcem, které film jenom "nakousl", budeme věnovat do hloubky a podrobně. Analytickou práci s audiovizuálními obsahy se pak můžete naučit na kurzu "Současná spiritualita v populárních filmech" I. a II.

  Na tento týden není žádná povinná četba.

 • Světonázorové základy alternativní spirituality

  Jak uvidíme zvláště v závěru přednášky, o alternativní spiritualitě se často tvrdí, že je roztříštěná, rozmlžená a natolik individuální, že každý její příznivce věří prakticky jen tomu, čemu chce. Přestože je na tom něco pravdy, je zároveň třeba říci, že při bližší hermeneutické analýze primárních pramenů se ukazuje, že se tu dokola opakují některé významné nábožensko-filosofické motivy. Různí odborníci pak kladou různý důraz na to, které z těchto motivů jsou nejvýznamnější. Sama mezi ně počítám energie, pojetí vědomí a transformace vědomí, milenialismus a další, nicméně za nejvýznamnější rys alternativních spiritualit považuji zvláště holismus, respektive harmonii dualit. Tato hodina bude proto primárně zasvěcena výkladu tohoto důležitého konceptu, na který navážeme v následujících třech lekcích "úvody do jiných světů".

  Povinná četba na tento týden: Theodore Roszak, Zrod kontrakultury, první kapitola ("Děti technokracie").

  Pro ty, kteří chtějí toto téma prozkoumat na primárních audiovizuálních pramenech, doporučuji pustit si film Matrix (případně celou trilogii) a pozorovat, jak se v něm skládají duality proti sobě.

 • Úvod do jiných světů: UFO a UFO kulty

  V minulé hodině jsme viděli konstrukci alternativních realit založenou na holistickém principu rovnováhy dualit či rovnováhy světů. Nyní je čas prostudovat různé formy, jakých tyto světy mohou nabývat. V této hodině se zaměříme na fenomén UFO a mimozemšťana. Zamyslete se tedy dopředu nad následujícími otázkami: jak starý je koncept života mimo zemi? Co je to UFO? A kdy se tento fenomén prvně objevil v západní kultuře?

  Povinná četba na tento týden: projděte si webové stránky českých Vesmírných lidí.

  V průběhu hodiny se podíváme na krátký výňatek ze (zřejmě podvrženého) filmu zobrazující údajnou pitvu mimozemšťana. Kdo chce shlédnout celý film, odkaz je níže.

 • Úvod do jiných světů: psychedelie a šamanismus

  Další díl výprav do jiných světů se bude zabývat extází, transem a šamanským cestováním. Podobně, jako jsme v minulé hodině prostudovali dějiny a spirituální kontext fenoménů UFO a mimozemšťana, nyní se zaměříme na ideu šamanismu, psychedelickou revoluci a psychedelickou spiritualitu. Zamyslete se proto předem nad následujícími otázkami: co si představíte, když se řekne "šaman"? Jak se liší od jiných náboženských specialistů, například od kněží? Kdy se zájem o šamanismus a spirituální halucinace dostal do západní kultury? A proč myslíte, že je šamanismus dnes tolik populární?

  Pokud vás téma psychedelie a šamanismu zaujalo, na "Náboženství v postmoderní společnosti" navazuje seminář "Carlos Castaneda", který se zabývá životem a dílem tohoto významného předchůdce neošamanismu.

  Povinná četba: Timothy Leary, Politika extáze, kapitola "Sedm jazyků Boha".

 • Úvod do jiných světů: pojetí duše a channeling

  Poslední z výprav do jiných světů se soustředí na pojetí "duše" (či netělesné složky člověka) v alternativní spiritualitě. Budeme si povídat o egu, o lidském vědomí a o mystických technikách, s jejichž pomocí alternativní spiritualita s vědomím pracuje. Zmíníme i pojetí života po smrti.

  V hodině se bude zároveň promítat krátký výukový film "Mystické techniky alternativní spirituality", který byl (stejně jako "Náboženství v kyberprostoru") specificky natočen pro tento kurz. Jeho záměrem v zásadě je systematizovat formy spirituálního cestování a channelingu, na které jsme mnohokrát narazili během těchto tří posledních hodin. Setkali jsme se v nich zvláště s kontaktéry rozmlouvající s mimozemšťany, šamany, psychedeliky a channelisty: film Vám pomůže zopakovat a utřídit tyto znalosti. Lze jej vidět i na YouTube a volně si jej stáhnout na Uložto (odkazy níže) - a pokud by Vás zajímaly kompletní verze videí s Jane Robertsovou a JZ Knightovou, které se ve filmu objevují, přidala jsem k filmu i odkazy na ně. S JZ Knightovou (resp. s Ramthou) se lze setkat i ve filmu "What the Bleep Do We Know?" - odkaz najdete v rámci přednášky "Alternativní spiritualita a věda".

  Povinná četba na tento týden: Jane Robertsová, Sethovy promluvy, kapitola 9 a 11.

 • Spiritualita a exotické/archaické kultury

  Je čas vrátit se z jiných světů zpátky do fyzické reality tohoto světa. Jak se konstruuje posvátný prostor v současné alternativní spiritualitě? Proč se duchovní hledači tolik zajímají o zaniklé či exotizované mimoevropské kultury? A co s tím mají společného turisté?

  Zamyslete se prosím nad následujícími tématy: proč cestujete? Co vám to dává? Které destinace jsou pro vás atraktivní a kam byste na dovolenou nikdy nejeli? A proč?

  Povinná četba na tento týden: James Redfield, Celestinská proroctví, první tři kapitoly.

  Pro zájemce o reflexi spirituálních témat v popkultuře doporučují shlédnout jakýkoli film s Larou Croft nebo Indiana Jonesem, případně film Avatar.

 • Spiritualita a alternativní medicína

  Jedna z nejvýrazněji viditelných součástí alternativní spirituality je alternativní medicína. V této lekci si povíme o tom, jaké jsou její základní rysy i podoby, odkud pramení její nejvlivnější proudy a jaké předpoklady jsou za nimi skryty.

  V závěru hodiny se podíváme na videointerview s Dr. Janem Hnízdilem, které pořídila Daniela Drtinová pro DVTV. Pokud byste jej chtěli shlédnout znovu (nebo pokud jste na semináři nebyli a chcete si je doplnit), odkaz je k dispozici níže.

  Povinná četba na tento týden: Lois L. Hayová, Miluj svůj život, až do konce druhé části plus prolistovat katalog nemocí.

 • Doplňkové téma: Milenialismus a konspiracismus

  Protože důležitou součástí semináře jsou povinná zúčastněná pozorování, je počet hodin, který strávíme v posluchárně, oproti jiným kurzům poněkud nižší. Pro případ, že by některá pozorování odpadla, má však seminář dvě záložní, doplňková témata, jimiž jsou milenialismus a spirituální souvislosti politického aktivismu.

  Milenialismus je význačnou součástí alternativní spirituality už od 60. let. Protože základní historický přehled různých forem milenialismu je námětem jedné z lekcí v rámci přednášky, zde se budeme soustředit především na poslední velkou výrazně spirituální mileniální vlnu, a to na "fenomén 2012". V tématu však od r. 2020, kdy byla natočena videopřednáška, došlo k bouřlivému vývoji v důsledku mezinárodněpolitických událostí a do popředí se dostal i fenomén konspiracismu. Ten je však s milenialismem velice úzce, místy dokonce nedílně propojen a je proto třeba oba fenomény vykládat společně. Videopřednáška je tak dnes již neaktuální, byť jako zdroj k milenialismu ji lze použít i dnes. V posluchárně milenialismus projdeme v podstatně zhuštěnější podobě a polovinu hodiny budeme následně věnovat konspiracismu.

  Čtení: K milenialismu Christine R. Page, 2012 a galaktický střed: Návrat Velké Matky, úvod a libovolná kapitola navíc.

  Kdo touží podívat se na mileniální téma na primárních audiovizuálních pramenech, sežene si katastrofický film 2012. K tématu konspiracismu si lze např. pustit besedy o konspiracismu a o hnutí QAnon pořádanou v Městské knihovně v r. 2021. Konspiracismus pojatý jako forma živé mytologie se pak objevuje např. v rozhovoru Lucie Výborné s Janem A. Kozákem z ÚFaR FF UK na ČRo (duben 2021).

 • Doplňkové téma: Náboženské rozměry občanského aktivismu

  Protože důležitou součástí semináře jsou povinná zúčastněná pozorování, je počet hodin, který strávíme v posluchárně, oproti jiným kurzům poněkud nižší. Pro případ, že by některá pozorování odpadla, má však seminář dvě záložní, doplňková témata, jimiž jsou milenialismus a spirituální souvislosti politického aktivismu.

  Co se týče politického tématu, je třeba zdůraznit, že vzhledem k mezinárodněpolitickým událostem v posledních dvou letech je videopřednáška (natočená na podzim 2020) už zastaralá. Stále ji lze využít k porozumění vzájemného vlivu alternativní spirituality a filosofie a aktivismu (neo)marxistické levice, nicméně v současnosti nabyla výrazně většího významu jiná témata. Pokud se k tomuto tématu tedy dostaneme, zohledníme nejen levicové, ale také (ultra)pravicové vlivy.

  Je třeba předem zdůraznit, že přednáška, ač se zabývá mnoha velmi výbušnými tématy (např. mileniálním charakterem některých jevů v rámci současného environmentálního hnutí), sama o sobě nezaujímá žádné politické stanovisko a snaží se především o porozumění v širokých souvislostech. Není proto třeba mít obavu, že budete bombardováni nějakou vášnivou agendou - stejně jako během celého kurzu, i zde si budeme udržovat neutrální badatelský odstup.

  Povinná četba na tento týden: Rupert Sheldrake, Tao přírody, první a poslední kapitola (+ zběžně prolistovat zbytek).

 • Závěrečná analýza: Šifra mistra Leonarda

  Závěrečnou hodinou přednášek bude společná beseda nad knihou Šifra mistra Leonarda. Knihu bude třeba přečíst dopředu a přemýšlet u ní nad tématy, které jsme probrali. Cílem besedy bude v praxi vyzkoušet vše, co jsme se během kurzu dozvěděli, a zároveň si lépe povšimnout způsobu, jakým se témata alternativní spirituality šíří i do zdánlivě zcela sekulárních rovin, jako je mimo jiné právě populární literatura. Prosím nepokoušejte se ožulit tento úkol tím, že se podíváte na film, který byl podle Šifry natočen - jednotlivé transmediální varianty si vzájemně neodpovídají.

  Je třeba zdůraznit, že analýza románu předpokládá jiný čtenářský přístup než běžné oddechové čtení. Je třeba nedat se strhnout příběhem a číst pátravě, psát si během čtení poznámky a zejména po dočtení věnovat nějaký čas komplexní úvaze nad spirituálními tématy, která se v knize vyskytují. Projděte si za tímto účelem ještě jednou vše, co jsme probrali během semináře i přednášky. Během závěrečné hodiny budeme o těchto tématech aktivně diskutovat a snažit se jich odhalit co nejvíce.

  Počítejte zároveň s tím, že poslední hodina semináře bude věnována prezentaci Vašich individuálních zúčastněných pozorování a reflexe seminárních prací. Cílem je v několika větách krátce shrnout svým kolegům, kde jste byli a co jste zjistili. Ode mě dostanete krátký komentář týkající se silných i slabších stránek Vaší práce, jehož cílem bude pomoci Vám vybrousit techniku analýzy primárního materiálu i techniku psaní.

 • Náhrada zúčastněných pozorování

  Rozcestník na online primární materiály, které nahrazují tradiční zúčastněná pozorování.

  • Alita Zaurak je česká astroložka, jejíž pojetí astrologie (byť se jedná o původní esoterní disciplínu) je hluboce vetknuté do širší alternativní spirituality. V jejích přednáškách se lze kromě astrologie setkat se zmínkami o nejširší paletě rozměrů současné alternativní spirituality. V rámci kurzu k ní běžně chodíme na zúčastněná pozorování (přednášky zakončené krátkou meditací) - shlédnutí tohoto videa je tedy důstojnou náhradou osobní účasti na přednášce. Svým zaměřením toto video ilustruje nejen vztah západních esoterních tradic a spirituality, ale i propojování pop-psychologického a spirituálního diskursu. Zároveň je to příležitost seznámit se s portálem Příznaky transformace (https://www.priznakytransformace.cz/), který představuje důležitý spirituální rozcestník českého internetu.

  • Film "Co my jen víme" je jakýsi spirituální dokument, který skrze jednoduchého příběhu hlavní hrdinky uvádí diváka do nejrůznějších tajemství vesmíru pohledem spirituálně interpretované vědy i čisté spirituality. Ve filmu se mimo jiné několikrát objevuje Ramtha (entita, která během channelingu vstupuje do JZ Knightové - viz videoseminář o channelingu a vzdělávací film "Mystické techniky alternativní spirituality"). Film mimo jiné zajímavým způsobem vypovídá o úloze vědy v současné alternativní spiritualitě a o způsobu, jakým jsou vědecké objevy spirituálně (re)interpretovány. Zdůrazňuji, že jde o primární, spirituální pramen, nikoli o populární vědu.

  • Meditace, ať už individuální nebo vedené, jsou typickou formou náboženské praxe alternativní spirituality. Nová média umožňují připravit vedenou meditaci včetně hudby a vizuálního doprovodu a po internetu ji nabídnout zájemcům, ať už prostřednictvím webu (zde YT), nebo aplikace pro Smartphone, která umí i upozornit, že už je čas na pravidelnou meditaci, a nabídnout zájemci další související obsah. Možnosti, která nová média nabízejí, tak posouvají internetové meditace, podle Christophera Hellanda z hájemství běžného náboženství online do sféry online náboženství (viz též vzdělávací film "Náboženství v kyberprostoru", pasáž "Teoretický úvod").

   Tato konkrétní vedená meditace je zaměřená na kontakt s astrálem a tedy na na spirituální dimenze mimo náš běžný svět. Nechávám na Vašem uvážení, zda si budete chtít vedenou meditaci sami vyzkoušet, nebo zda se omezíte na pouhý poslech a odbornou reflexi. Obojí je možné.

  • Tradiční esoterní věštecké techniky vstoupily i do alternativní spirituality a v online prostoru je lze často využívat i zcela bez účasti osoby, která je vykládá. Příkladem je tato internetová stránka, kde si lze vyložit tarot online a získat jakýsi jednoduchý, automatický výklad. Je to další příklad propojování médií a současných náboženství. Můžete tuto formu věštění vyzkoušet - vyberte si jednu nebo více variant výkladu (jsou pod obrázkem dole, doporučuji výklad na 6 karet) a držte se instrukcí.

  • Webová stránka Slovanského kruhu, novopohanské společnosti se šamanskými prvky, kterou založil Zdeněk Ordelt. Společnost zmiňuji i v rámci přednášky o novopohanství, ke které se pramen vztahuje. Proklikejte se webovými stránkami, přečtěte si zejména úvodní pasáže ("Kdo jsme" apod.) a můžete se podívat i na videa, kde Ordelt o společnosti mluví. Pro srovnání s jinými formami novopohanství můžete web srovnat se stránkami České pohanské společnosti, https://pohanskaspolecnost.cz/.

 • Další studijní materiály a testy

  V této sekci naleznete především odkaz na skripta, která slouží jako základní studijní materiál pro přednáškovou část kurzu. Stejně tak se tu nachází soubor s doporučenou sekundární literaturou, s jejíž pomocí můžete prohlubovat porozumění jednotlivým tématům semináře i přednášky. Najdete tu však také nástroj, s jehož pomocí se můžete otestovat, zda jste na zkoušku připraveni. Autotest je možné absolvovat pouze jednou, neklikejte proto nepřipravení!

 • Seminární práce

  Deadline letošních seminárních prací je 23. 12. 2022, 23:59. Práce se odevzdává online v modulu úkol (viz níže), po předchozí osobní domluvě (s dostatečným předstihem, nikoli půl hodiny po deadlinu) je možné odevzdat práci e-mailem. POZOR, systém je nastaven tak, že přesně o půlnoci se odevzdávání uzavře, dejte si tedy pozor, ať odevzdáte práci včas.

  Ty, kteří píší práce ve skupině, poprosím z organizačních důvodů, aby součástí názvu souboru byla všechna příjmení autorů (tzn. např. "Novak_Novakova-navsteva-astrolozky" nebo tak podobně). U prací s jedním autorem to potřeba není.