Tento kurs je určen uchazečům o studium všeobecného lékařství. Jeho smyslem je upozornit na tematické okruhy ze středoškolské chemie, které jsou předmětem testu, jako součásti přijímacího řízení.

Napište stručný a zajímavý odstavec, o čem pojednává tento kurz.

Tento kurs je určen uchazečům o studium všeobecného lékařství. Jeho smyslem je upozornit na tematické okruhy ze středoškolské fyziky, které jsou předmětem testu, jako součásti přijímacího řízení.

Tento kurs je určen uchazečům o studium všeobecného lékařství. Jeho smyslem je upozornit na tematické okruhy ze středoškolské biologie, které jsou předmětem testu, jako součásti přijímacího řízení.