Kurz studentům představí aramejské a syrské překlady Starého a Nového zákona. Seznámí je s jejich jazykem, rétorikou a způsobem výkladu.

toto je shrnutí kurzu

Toto je shrnutí kursu :-)

Cvičný kurz - starověká Mezopotámie

Zase se učím s Moodlem.

CVIČNÝ KURZ