Kurz seznamuje studenty se základními koncepty a jevy segmentální fonetiky a fonologie anglického jazyka z hlediska synchronního přístupu. Jako výchozí akcent je používána britská angličtina, konkrétně tzv. GB (General British). Cyklus přednášek se věnuje především podrobnému popisu fonologických a fonetických aspektů jednotlivých segmentů, včetně jejich případných změn vlivem několika jevů souvislé řeči, jmenovitě asimilace, elize a vázání, přičemž. Probírané jevy jsou průběžně srovnávány s češtinou. Hlavní náplní seminářů jsou výslovnostní cvičení a rozvoj transkripčních dovedností.