Pedagogika I představuje druhý kurz učitelské přípravy z oblasti pedagogiky. Následuje po kurzu Úvod do pedagogiky. Pedagogika II pak pokračuje v dalším semestru, popř. v případě nutnosti může probíhat i ve stejném semestru. Je vhodné dodržovat posloupnost zápisu do pedagogických kurzů. Kurz je povinnou součástí studia Učitelství pro SŠ.

Úvod do pedagogiky představuje první kurz učitelské přípravy z oblasti pedagogiky. Následuje kurz Pedagogika I a Pedagogika II. Je vhodné dodržovat posloupnost zápisu do pedagogických kurzů. Kurz je povinnou součástí studia Učitelství pro SŠ, ať už je studováno v rámci navazujícího magisterského studia či v rámci celoživotního vzdělávání. Kurz je vhodný zejména pro studenty bakalářského studia. Studenti, kteří tento kurz nenavštěvovali v rámci bakalářského studia, měli by si ho doplnit v průběhu studia magisterského.