Předmět představuje politickou modernitu jako politický kontext a fenomén, v jehož rámci vznikaly hlavní obrysy politiky, společnosti i mezinárodních vztahů tak, jak je známe dnes. Modernita ovšem není jen obecným a špatně uchopitelným jevem, který mají akademici tendenci popisovat skrze velmi abstraktní teorie, ale i soubor řady konkrétních aspektů či problémů, které se od onoho obecného kontextu odvíjí nebo ho spoluutváří. Mezi takové konkrétní aspekty patří například populismus, role byrokracie v politice, otázka racionality rozhodování (kterou předpokládá například ekonomická teorie), ale i dopady na životní prostředí či způsob, jakým se stavíme k moderním technologiím.