Cílem je zopakovat a dále rozvíjet osvojené pohybové formy a věnovat více pozornosti tomu, aby studenti byly schopni didaktický proces aplikovat pro OSP, tj. osoby se specifickými potřebami (se zdravotním postižením či znevýhodněním).