Topic outline

 • Úvod

 • O soto otoshi

  Metodika:

  V českém jazyce technika „velkého vnějšího porazu“. Řadí se do skupiny technik, s převažující práci nohou. Jedna z obtížnějších technik, která je však dobrým základem pro budoucí nácvik složitějších chvatů vyšších výkonnostních skupin.

  Tori i uke stojí v pravém střehu. Vychýlením ukeho vpravo vzad, pravou dolní končetinou podmete tori, ukeho pravou dolní končetinu, čímž ho dostane na záda.

  Nacvičujeme nejprve na místě, později až za pohybu. Musíme u této techniky dbát na oddělené úlohy nácviku jak ukeho, tak i toriho. Pád vzad může totiž u začátečníků budit strach či obavy.

   

  Hlavní chyby:

  Chyba může nastat již v nástupu a to v záklonu bez vychýlení soupeře. Další z chyb může být chybné postavení levé nohy a to daleko od soupeře, či naopak příliš blízko. V neposlední řadě vychýlení pomocí paží bez kontaktu boku se soupeřovým tělem.

  • O goshi

   Metodika:

   Při přeložení názvu do českého jazyka, se jedná o tzv. „velký bočák“. Jedná se o základní techniku, kterou učíme začátečníky a mladé judisty. Technika se označuje za neobyčejně bezpečnou a je dobrým základem pro další nácviky složitějších technik. Velice důležitou roli zde hraje možnost kontroly hodu.

   Jeden ze základních porazů, který se provádí kyčlemi je o goshi. Tori musí vychýlit soupeře přímo vpřed tak, že provede obrat zády k ukemu. Musí dojít současně k podřepu a následně dopnutí kolen. Pomocí práce paží a předklonem tori ukeho hodí.

   Trenér u této techniky musí dbát na to, aby tori tahovou paži táhl šikmo vzhůru. Jestli dojde k tomu, že táhne dolů, uke potrestá toriho oběhnutím a následným hodem na chvat o goshi, akorát opačným bokem.

    

   Hlavní chyby:

   Chyba může nastat v nástupu, a to, když je bez dostatečného kontaktu od soupeře, když nastoupí s napnutýma nohama v kolenou, do chvatu nastoupí v předklonu, nebo do chvatu nastoupí na zatížených patách.

   Jako obrana může posloužit snížené těžiště a zaklonění horní části těla dozadu, pravou ruku vysvobodíme prudkým trhnutím vzhůru ze soupeřova úchopu levou rukou. Můžeme také patou levé nohy zaháknout ze strany levou nohu soupeře. Nebo pokud se pokouší soupeř chytit za náš pás, odtáhneme se přímo vzad a snažíme se tím zachovat stabilitu.

   • Sasae tsurikomi ashi

    Metodika:

    Tori i uke stojí v pravém střehu. Tori vychýlí tahem obou paží ukeho vpravo vpřed, levým chodidlem zablokuje jeho přední část pravé nohy v oblasti kotníku. Tím zastavuje pohyb pravé nohy ukeho vpřed. Tahem paží, se současným energetickým obratem trupu vlevo ho hodí. Následek této akce, při dopadu na celá záda, se považuje za úspěšný. Dbáme na dokonalé přenesení hmotnosti ukeho na pravou nohu. Je tedy nutné provedení curikomi, které můžeme nacvičovat i v řadách.

    Hlavní chyby:

    Chybou může být nedostatečný odstup od soupeře, pravá noha nedostatečně natočená k ose chvatu, napnuté koleno, vysazený postoj, ruka táhne k zemi.

    Jako obranu ještě před úplným vychýlením, může uke snížit své těžiště. Překročit tak toriho zadržující pravou nohu.

    • Tai otoshi

     Metodika:

     Tori vykročí ze základního postavení pravou, při tom krátce a především silně strčí ukeho vzad, čímž vyvolá jeho reakci vpřed, při které přenese svou hmotnost na špičku pravé nohy. Zakončením levé, vně ukeho levé nohy za stálého tahu obou paží se tori otáčí. Jakmile přemístí pravou nohu vpřed, před pravou nohu ukeho, na kterou je uke vychýlen. Po dokončení obratu tori lýtkem blokuje soupeřovu holeň. Levou paží ukeho táhne vodorovně a do kruhu, pravým předloktím jej tlačí do směru hodu.

      

     Hlavní chyby:

     Chyba, na kterou musí trenér upozornit je blokace soupeřova kolene, kdy tori může ukemu způsobit zranění.