Topic outline

  • General

  • Topic 1

    Jedná se o témata ukončené fáze řešení VaV projektu, které je dáno k posouzení Centra pro přenos poznatků a technologií. Výsledkem může být návrh spolupráce s doporučeným subjektem, návrh další ochrany duševního vlastnictví, nebo prodej licence.

    Jde o nabídky/poptávky z univerzity vůči externím partnerům.