Předmět seznamuje studenty se sociální situovaností osob nacházejících se v rizikových skupinách. Zabývá se analyzováním důvodů jejich marginalizace, a dále rozpoznáváním sociálně deviantních jevů, jejich variant a vymezení. Zahrnuje teorie rizikového chování a jednání. Řeší problematiku mládeže jako ohrožené sociální skupiny. Studentům bude prezentován přehled základních pojmů a přístupů, které budou dále diskutovány a problematizovány. Zvláštní důraz bude kladen na problematiku rizikového chování u dětí a mladistvých a jevy související s rodinným a školním prostředím.