Weekly outline

 • ORGANIZAČNÍ POKYNY PRO ZS 2020/21

  Distanční výuka probíhá dle rozvrhu:

  Přednáška od 12.35 do 13.20 online prostřednictvím ZOOM - link na setkání níže (vždy stejný). 

  Seminář od 13.30 do 14.15 - způsob realizace se bude lišit od synchronní online výuky přes ZOOM, po samostatnou práci nad zadanými úkoly v Moodle. Bude vždy specifikováno pro daný týden. 

  Konzultace domlouvejte emailem: katerina.machovcova@pedf.cuni.cz, je možné domluvit konzultaci přes ZOOM. 

  Studijní materiály pokud to půjde, tak vložím k jednotlivým modulům. Některé knihy mohou být dostupné online přes aplikaci Bookport, základní knihovní výpujčka na fakultě funguje. Články lze stahovat přes ezdroje.cuni.cz.

  Link na online přednášky, vždy v pondělí 12.35 dle rozvrhu:

  Kateřina Machovcová is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

  Topic: Rizikové chování
  Time: This is a recurring meeting Meet anytime

  Join Zoom Meeting
  https://cesnet.zoom.us/j/92550933743?pwd=VXBYQ1FEU2J5emRzVm9VeU5KZDZZdz09

  Meeting ID: 925 5093 3743
  Passcode: 232460
  One tap mobile
  +13017158592,,92550933743# US (Germantown)
  +13126266799,,92550933743# US (Chicago)

  Dial by your location
  +1 301 715 8592 US (Germantown)
  +1 312 626 6799 US (Chicago)
  +1 346 248 7799 US (Houston)
  +1 669 900 6833 US (San Jose)
  +1 929 205 6099 US (New York)
  +1 253 215 8782 US (Tacoma)
  Meeting ID: 925 5093 3743
  Find your local number: https://cesnet.zoom.us/u/adu6y7YMqV

 • I. týden: Základní koncepty (5.10.)

  Přednáška:

  Seznámíme se základními koncepty a přístupy k tématu rizikového chování a sociální patologie.

  • Základní pojmy budou předmětem testu 

  Doporučená četba (dostupné ve fakultní knihovně, případně Bookport): 

  • Fischer, Škoda (2014). Sociální patologie. Kapitoly 1-3. 
  • Jedlička a kol. (2015). Poruchy socializace u dětí a dospívajících. Sekce II, Kapitoly 1-4.

  Další zdroje:

  Seminář

  - v tomto týdnu bude pokračovat setkání přes ZOOM (stejný link)

  - úkol bude zadán v průběhu setkání (není příprava předem)

  Zdroj: Co sem nepatří 

  • II. týden: Bezpečné vztahy - guest lecture (12.10.)

   Přednáška + seminář

   Tohoto setkání se zúčastní kolegyně z organizace NESEHNUTÍ  a představí vám jejich vzdělávací program zaměřený na Zdravé partnerské vztahy. Program je určen pro  mládež cca 15-20 let a nabízí soubor interaktivních cvičení, které lze využít ve výuce.

   http://zenskaprava.cz/nabidka/vzdelavaci-program-zdrave-partnerske-vztahy-bez-nasili/

   Příprava:

   Na tuto lekci je potřeba krátká příprava - viz 3 soubory níže. 

  • VI. týden Reading week (9.11.)

   V tomto týdnu bude probíhat 1. průběžný úkol: test a zároveň máte prostor pro přípravu 2. průběžného úkolu: anotovaná bibliografie. 

   • test bude probíhat online
   • anotovanou bibliografii budete krátce prezentovat v následujících týdnech (v průběhu seminářů), ideálně tak, abyste propojili svůj text s tématem lekce (viz níže)
   • Povinný úkol 1: test

    Pojmy k nastudování pro test:

    sociální patologie

    deviace, deviace primární, sekundární

    norma/lita statistická, sociokulturní, skupiny, mediální, funkční, ideální

    socializace primární, sekundární

    stigmatizace

    ne/formální sociální kontrola

    základní zaměření a charakteristiky teorií biologických - psychologických - sociologických 

    teorie (znát autora/y a základní myšlenku/princip teorie): teorie etiketizace/nálepkování (labelling), teorie charakteru a temperamentu podle Cloningera, teorie sociálního učení Bandura

   • Povinný úkol 2: anotovaná bibliografie

   • XII. týden: Prezentace anotované bibliografie (21.12.)

    Tato lekce je vyhrazená na prezentace vašich anotovaných bibliografií. Úkol však můžete splnit již dříve připojením své prezentace k relevantnímu tématu lekce. 

    Rozpis prezentací dle skupin níže. 

    • XIII. týden: Konzultace k závěrečné práci (4.1.)

     Na setkání 4.1. budeme konzultovat  závěrečné práce: připravte si zformulovaný problém, kterému se budete věnovat na základě prostudovaného článku (může se jednat např. o dílčí výzkumné zjištění, kterým se článek zabýval). Probereme náležitosti práce, pracovní verze lze konzultovat před odevzdáním.

     • Zkouška: závěrečná práce

      Pro závěrečnou práci si zvolíte konkrétní problém související se sociální patologií resp. rizikovým chováním ve společnosti. Práci  zpracujete na základě přečteného článku (povinný úkol 2) a doporučené literatury ke kurzu. Pozor, nepopisujete celý fenomén (např. poruchy příjmu potravy nebo mentální anorexie, ale konkrétní dílčí problém na základě četby). Je vhodné zvolit téma, které využijete v dalším studiu (bakalářská práce, příprava na státnice).  

      Náležitosti práce:

      Práce bude obsahovat tři základní části (mohou být dále členěné dle potřeby): úvod (stručně obecnější východiska, zasazení do kontextu, formulace vaší teze/problému, kterému se budete věnovat), analýza tohoto problému (např. jak se doposud zkoumal, co nového přinesl vámi nastudovaný text ve srovnání s učebnicemi, pro a proti/kritika), závěr (k čemu jste dospěl/a? Jak lze vámi nastudované informace dále využít - pro další výzkum, pro praxi);

      Více ke struktuře eseje: Structuring a text around the three-part essay: 

      Formální požadavky:

      - dodržování pravidel citací (uvádění všech zdrojů v textu, odlišení přímých/nepřímých citací, primárních/sekundárních zdrojů, seznam zdrojů v seznamu na konci)

      - gramaticky správně, bez častých překlepů atp.

      - důvěryhodné akademické zdroje (ne populárně naučné publikace a libovolné webové stránky)

      Délka textu:

      Maximálně 2-3 normostrany (normostrana 1.800 znaků vč. mezer)

      Požadavky na zdroje:

      Minimálně 2 zdroje, optimálně 3-4 a alespoň jeden anglicky. Kladete důraz na klíčové hlavní sdělení (propojení prostudovaného textu s materiály z kurzu) a konkrétní závěr. Delší texty je nezbytné zkrátit, texty s absencí zdrojů či závažnými chybami (např. opisování rozsáhlých částí jiných textů) budou hodnoceny neprospěl/a.  

      Odevzdání viz termíny zkoušky v SISu. Práci můžete vložit s předstihem, pozdní odevzdání = propadlý termín. 

      Tipy na české odborné  časopisy:

      Československá psychologie, Psychologia  a patopsychologia dieťata, E-psychologie, Psychologie pro praxi, Psychologie a její kontexty

      Sociologický časopis, Naše společnost

      Sociální práce/Sociálna práca, Forum sociální práce

      Studia paedagogica, Orbis scholae