Přednáška seznamuje studenty s literárním děním v Uhrách a Sedmihradsku, od 11. století do 70. let 18. století. Kurz je rozdělen na 4 celky: středověká literatura, literatura renesance a humanismu, literatura spojená s reformací, barokní a rokoková literatura.

Výsledek obrázku pro krónika