Není tajemstvím, že děti nenosí čáp ani vrána. Skutečné tajemství naší reprodukce je tam, kde ho pouhým okem nelze vidět – na úrovni embrya, krátce po oplození vajíčka spermií. Jakkoliv jsme embryonálním vývojem prošli všichni, nikdo si ho nepamatujeme a lidstvo z něj zatím pochopilo jen velmi málo. Společně se pokusíme poodhalit procesy, které jsou pro oplození nezbytné. Nakonec zjistíme, že časný embryonální vývoj je naprosto klíčovým momentem pro život jedince, který nás může ovlivnit i po narození! Nakonec zboříme některá dogmata, abychom je nahradili novými.

Po absolvování kurzu budete schopni:

  • definovat proces oplození
  • popsat embryonální vývoj, od momentu oplození do uhnízdění ve stěně děložní
  • vysvětlit význam, přínosy a nevýhody asistované reprodukce

Přednášející: Ing. Jan Nevoral, Ph.D.

www.juniorskauniverzita.cuni.cz

Každá chirurgická operace způsobí u pacienta tzv. pooperační nemoc, vyvolanou systémovou zánětovou imunitní odpovědí postihující více či méně celý organizmus. Jde o obligatorní pooperační komplikaci, která se u každého nemocného projeví různě intenzivně. Se zvyšujícími se průměrným věkem operovaných a jejich komorbiditou roste i význam personalizované perioperační péče a volba metody operace.

Přednášející: Doc. MUDr. RNDr. Milan Kaška, Ph.D.

www.juniorskauniverzita.cuni.cz

Vánoční příběh přibližně známe všichni. Ovšem odpovědi na otázky: Kdo se to narodil? Komu se narodil? Jak se narodil? už tak samozřejmé nejsou. A přitom je potřeba je stále znovu dávat, protože tyto otázky jsou stále aktuální. 

Teologie, jejíž odpovědi nejsou jediné možné, Ježíšův příběh promýšlí od nejstarších dob jako ten nejdůležitější příběh dějin. A snaží se pro to jednak uvést důvody, opřené o biblická svědectví a rozumné uvažování, a jednak ukázat zásadní důsledky tohoto příběhu pro naši orientaci ve vztahu k druhým, k sobě i k Bohu. Vedle otázek po tzv. historickém Ježíši, tedy po historických skutečnostech Ježíšova života, se tak budeme zabývat také významem a chápáním Ježíšova příběhu v teologickém přemýšlení, které samo obsahuje obrovskou rozmanitost možných pohledů, konceptů a pojetí.

Přednášející: Mgr. Petr Gallus, Ph.D.

https://juniorskauniverzita.cuni.cz/