Osnova témat

 • Aktuální téma

  Úvodní informace

  O čem přednáška je?

  Není tajemstvím, že děti nenosí čáp ani vrána. Skutečné tajemství naší reprodukce je tam, kde ho pouhým okem nelze vidět – na úrovni embrya, krátce po oplození vajíčka spermií. Jakkoliv jsme embryonálním vývojem prošli všichni, nikdo si ho nepamatujeme a lidstvo z něj zatím pochopilo jen velmi málo. Společně se pokusíme poodhalit procesy, které jsou pro oplození nezbytné. Nakonec zjistíme, že časný embryonální vývoj je naprosto klíčovým momentem pro život jedince, který nás může ovlivnit i po narození! Nakonec zboříme některá dogmata, abychom je nahradili novými. 

  Po absolvování kurzu budete schopni:

   • Definovat proces oplození
   • Popsat embryonální vývoj, od momentu oplození do uhnízdění ve stěně děložní
   • Vysvětlit význam, přínosy a nevýhody asistované reprodukce

  Přednášející

  Nevoral%20foto%20-%20httpwww.biomedic-plzen.cz402-nevoral-jan.jpg

  Ing. Jan Nevoral, Ph.D.

  Vedoucí Laboratoře reprodukční medicíny a vědecký pracovník Biomedicínského centra a Lékařské fakulty v Plzni. Reprodukci studuje na zvířecích modelech myši, prasete a žáby. V současné době se zabývá úlohou plynných signálních molekul a epigenetickou regulací zrání oocytů, oplození a časného embryonálního vývoje. Pro své poznatky se snaží najít uplatnění v humánní medicíně. 

  • Přednáška

  • Certifikace