V zimním semestru 2023-2024 se v přednášce ze Středověké estetiky zaměříme především na některé základní momenty, které odlišují a které sbližují moderní estetiku a uvažování o esteticky relevantních tématech na přelomu starověku a středověku.

V přednášce vyjdeme od jedné z ústředních současných diskusí, která se týká otázky, zda lze vůbec mluvit o existenci středověké estetiky a předmětu jejího zkoumání, a pokud ano, jakým způsobem. Následně se zaměříme na srovnání výkladu smyslu a účelu jednoho z významných ztělesnění krásy – krásy zvířat – a to z hlediska teistického (Sv. Augustin) a a-teistického (A. Carlson), abychom odkryli hlubší strukturní sounáležitost obou hledisek.

Poukážeme dále na zajímavý rozpor ve vývoji Augustinova pojetí krásy a role umění (artes) a jeho novověkou analogii. V druhé části přednášky postoupíme prostřednictvím tří studií Ronalda W. Hepburna k obecnějším, opět komparativně pojatým otázkám, (1) ke srovnání struktury náboženské a estetické zkušenosti, (2) srovnání náboženské a tvořivé, čili "estetické" imaginace a (3) k otázce, nakolik lze pojem "posvátného" považovat za estetický pojem.