Přednáška Mimouměleckého estetična I. se v zimním semestru 2019 zaměří na současnost a nedávnou minulost estetiky přírody. Pozornost bude nejprve věnována Ronaldu Williamu Hepburnovi a jeho významnému poukázání na skutečnost, že přírodní estetično bylo po značnou část 20. století estetickou teorií bezdůvodně opomíjeno. Zaměříme se postupně na ty rysy Hepburnových úvah, které nejvíce přispěly k rozvoji dvou hlavních směrů současné estetiky přírody, její kognitivistické a participativní větve. Následně budou představeny teorie dvou hlavních představitelů těchto linií, Allena Carlsona a Arnolda Berleanta. Pro kritickou reflexi těchto teorií využijeme rozlišení narativní a ambientní dimenze estetické zkušenosti přírody u Cheryl Foster.

V druhé části přednáškového cyklu postavíme proti výše uvedeným angloamerickým přístupům dvě pojetí přírodního estetična, která jsou východiskem nových koncepcí estetiky, estetiky atmosfér, resp. estetiky jevení německých filozofů Gernota Böhmeho a Martina Seela.