Semestrální kurs hovorové čínštiny pro studenty 3. ročníku jednooborového i dvouoborového studia.
Semestrální kurs hovorové čínštiny pro studenty 2. ročníku jednooborového i dvouoborového studia sinologie.

Úvod do dějin čínského myšlení

Kateřina Gajdošová, Václav Valtr

Semestrální kurz je zaměřený na obecný přehled o dějinách čínského myšlení od nejstarších dob po změnu paradigmatu při setkání se západním myšlením na konci císařství. Kurz v hrubých rysech nastiňuje základy čínského myšlení, specifika jeho šíření, argumentace a pojmového aparátu. Zvláštní zřetel je, pochopitelně, věnován období Válčících států, coby úhelnému kamenu většiny následného vývoje. Kurz mapuje především zásadní zvraty a proměny čínského myšlení v průběhu dějin, umísťuje je do dějinného kontextu a všímá si specifik „myšlenkové produkce“, která se snaží začlenit do rámce kulturního a společenského vývoje čínských elit v průběhu staletí. Kurz je určen studentům jako PP sinologie. Pro studenty asijských studií je určeno prvních 6 přednášek v rámci dvousemestrálního kurzu Myšlení Dálného východu.

Atestace: pravidelná účast na hodinách a závěrečný test (Asijská studia); účast na hodinách, (volitelně) práce na zvolené téma + ústní zkouška (Sinologie)