Tento kurz je určen pro studenty doktorandského studia a také jejich školitele. Seznámí Vás s tématy jako je například akademická integrita a etika, akademické psaní, elektronické informační zdroje, meziknihovní výpůjční služba, publikování, open access, personálních identifikátory.

Pokud máte zájem tento kurz absolvovat, klidně se do něj zapište (heslo ke vstupu nepotřebujete) a kurz si projděte. Kokrétní instrukce ke splnění naleznete v úvodní části kurzu.