(Pokud jste již KAI absolvovali v jeho první nebo druhé verzi, tak není nutné, abyste se znovu zapisovali i do verze 3.0. Obsahově jsou oba kurzy totožné, v této novější verzi jsou akorát opraveny některé technické nedostatky. Zápis do verze 3.0 bude otevřen 1.10.2021, 00:00.)

Tento e-learningový kurz v Moodle vytvořila Knihovna Filozofické fakulty UK a je určen pro akademické pracovníky a doktorandy FF UK. Jeho účelem je především přehledné shrnutí témat souvisejících s akademickou integritou a etikou vědecké práce a s odkazem na související nabídku služeb Knihovny FF.

Pro zobrazení a následné absolvování tohoto kurzu je nezbytné, abyste se do kurzu zapsali. Heslo pro vstup není vyžadováno.
(Pokud jste již KAI absolvovali v jeho první verzi, tak není nutné, abyste se znovu zapisovali i do verze 2.0. Obsahově jsou oba kurzy totožné, v této novější verzi jsou akorát opraveny některé technické nedostatky. Zápis do verze 2.0 bude otevřen 1.4.2021, 00:00.)

Tento e-learningový kurz v Moodle vytvořila Knihovna Filozofické fakulty UK a je určen pro akademické pracovníky a doktorandy FF UK. Jeho účelem je především přehledné shrnutí témat souvisejících s akademickou integritou a etikou vědecké práce a s odkazem na související nabídku služeb Knihovny FF.

Pro zobrazení a následné absolvování tohoto kurzu je nezbytné, abyste se do kurzu zapsali. Heslo pro vstup není vyžadováno.

Zápis do této verze kurzu je možný pouze do 30.9.2021, 23:59. Poté bude kurz dostupný již jen těm, kteří se do něj zapsali nejpozději do tohoto termínu. Pokud budete kurz plnit později, zapište se do aktualizované verze, ke které se dostanete přes odkaz https://bit.ly/jdunaKAI3. Tato aktualizovaná verze je obsahově stejná, ale jsou v ní opraveny některé technické nedostatky.
This e-learning course in Moodle was created by the Library of the Faculty of Arts of Charles University and is intended for members of the academic staff and PhD students of the Faculty of Arts of Charles University. The course objective is to provide a clear overview of the topics relating to academic integrity and research ethics. In addition, the topics are supplemented with references to the relevant services of the Faculty of Arts Library.

To view and then complete this course, it is necessary that you enroll in the course. A password is not required.

Tento e-learningový kurz v Moodle vytvořila Knihovna Filozofické fakulty UK a je určen pro akademické pracovníky a doktorandy FF UK. Jeho účelem je především přehledné shrnutí témat souvisejících s akademickou integritou a etikou vědecké práce a s odkazem na související nabídku služeb Knihovny FF.

Pro zobrazení a následné absolvování tohoto kurzu je nezbytné, abyste se do kurzu zapsali. Heslo pro vstup není vyžadováno.

Zápis do této verze kurzu je možný pouze do 31.3.2021, 23:59. Poté bude kurz dostupný již jen těm, kteří se do něj zapsali nejpozději do tohoto termínu. Pokud budete kurz plnit později, zapište se do aktualizované verze, ke které se dostanete přes odkaz http://bit.ly/jdunaKAI2. Tato aktualizovnaná verze je obsahově stejná, ale jsou v ní opraveny některé technické nedostatky.