Tento e-learningový kurz v Moodle vytvořila Knihovna Filozofické fakulty UK a je určen pro akademické pracovníky a doktorandy FF UK. Jeho účelem je především přehledné shrnutí témat souvisejících s akademickou integritou a etikou vědecké práce a s odkazem na související nabídku služeb Knihovny FF.

Pro zobrazení a následné absolvování tohoto kurzu je nezbytné, abyste se do kurzu zapsali. Heslo pro vstup není vyžadováno.