Cílem předmětu je seznámit studenty se zásadami tvorby diplomové práce jako vědeckého bádání. Studenti získávají podporu v oblastech volby a zdůvodnění tématu diplomové práce, stanovení cílů a jejich konkretizace, stanovení výzkumných otázek. Dále studenti posilují své dovednosti v práci s informačními zdroji, a to i z hlediska jejich vyhledávání a etiky. Důsledně uplatňují principy práce s odbornou literaturou v odborných textech. Studenti diskutují výsledky teoretických částí draftů svých diplomových prací, prezentují záměry a teoretická východiska svých diplomových prací.