Cílem předmětu je seznámit studenty se zásadami tvorby diplomové práce jako vědeckého bádání. Studenti získávají podporu v oblastech volba a zdůvodnění tématu diplomové práce, stanovení cílů a jejich konkretizace, stanovení výzkumných otázek. Dále studenti posilují své dovednosti v práci s informačními zdroji, a to i z hlediska jejich vyhledávání a etiky. Důsledně uplatňují principy práce s odbornou literaturou v odborných textech.

Studenti diskutují výsledky teoretických  částí draftů svých diplomových prací, prezentují záměry a teoretická východiska svých diplomových prací.

 Hlavní témata:

Téma diplomové práce, záměr a zdůvodnění diplomové práce

Cíle a úkoly diplomové práce

Teoretická východiska

Práce s odbornou literaturou

Zdroje dat, vyhledávání v databázích

Prezentace záměru a východisek diplomové práce