Předmět je věnován uchopení politologických, filosofických a právních znalostí v pedagogické praxi s důrazem na výuku témat stát a právo a člověk a svět práce (a některých průřezových témat) na ZŠ, gymnáziu a SŠ podle platných RVP. Studující absolvováním tohoto předmětu prohloubí své znalosti z předchozího studia a získá schopnost využívat příslušných znalostí ve své pedagogické praxi. Předmět se věnuje zejména otázkám vztahů občana, státu a práva, demokracii, lidským právům, mezinárodním organizacím a evropské integraci v nejrůznějších aspektech.
Předmět je věnován uchopení religionistických a filosofických znalostí v pedagogické praxi s důrazem na výuku tématu člověk a společnost a některých průřezových témat na gymnáziu a SŠ podle platných RVP. Studující absolvováním tohoto předmětu prohloubí své znalosti z předchozího studia a získá schopnost využívat příslušných znalostí ve své pedagogické praxi. Předmět se věnuje zejména základním filosofickým otázkám a koncepcím (západním i neevropským), otázkám náboženství, multikulturalismu, ideologiím a problémům současné spirituality.