Předmět je věnován uchopení religionistických a filosofických znalostí v pedagogické praxi s důrazem na výuku tématu člověk a společnost a některých průřezových témat na gymnáziu a SŠ podle platných RVP. Studující absolvováním tohoto předmětu prohloubí své znalosti z předchozího studia a získá schopnost využívat příslušných znalostí ve své pedagogické praxi. Předmět se věnuje zejména základním filosofickým otázkám a koncepcím (západním i neevropským), otázkám náboženství, multikulturalismu, ideologiím a problémům současné spirituality.