Cílem předmětu je uvést posluchače do problematiky současného politického, společenského, demografického a ekonomického vývoje zemí západní Evropy (Francie, Británie, Španělsko, Itálie, sekundárně země Beneluxu, Portugalsko, Irsko a skandinávské země). Studenti budou schopni identifikovat a interpretovat základní společné rysy současného vývoje zemí regionu, zároveň však porozumí specifikům situace jednotlivých zemí ZE, a to v kontextu jejich soudobých dějin a se znalostí základů jejich ústavních a poltických systémů.

Povinný jednosemestrální kurs určený studentům magisterské specializace Západoevropská studia. Po uvedení posluchačů do problematiky studia a výzkumu zahraniční politiky se zaměřuje na klíčové vektory a problémy soudobých zahraničních politik Spojeného království a Francie v jejich historickém kontextu, samostatné přednášky jsou věnovány specifikům zahraničních politik vybraných dalších zemí ZE. Předmět kombinuje přednáškovou a seminární formu, semináře jsou založeny na diskusích k zadaným dokumentům a odborné literatuře a na prezentacích a diskusích k případovým studiím.