Imunologie
3. ročník všeobecného lékařství
2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy