Kurz je určen posluchačům skandinavistických filologických oborů (švédština, norština, dánština), jako volitelnou přednášku si jej zapisují také posluchači dalších oborů, zejména finštiny a historie. Kurz podává ucelený přehled hlavních tendencí historického vývoje severní Evropy (Švédska, Norska, Dánska, Finska a Islandu) v kontextu dějin baltského a severoatlantického regionu, a to od 17. století až do 90. let 20. století. Důraz je kladen především na politické dějiny a dějiny mezinárodních vztahů, v tematických sondách se posluchači seznámí také s hlavními tendencemi v oblasti ekonomiky, sociálního vývoje a kultury. Cílem je ozřejmit především specifické stránky vývoje skandinávských společností (v komparaci s evropským vývojem) a zdůraznit rovněž ty dějinné fenomény, které zůstávají živé v současném historickém vědomí.

Výběrová přednáška seznámí s válečnými událostmi ve Skandinávii a v Československu. Válečné osudy obou regionů a jejich obyvatel představí prostřednictvím nového mezinárodního projektu o Češích nasazených v Norsku na nucené práce. Kurz umožní studentům nahlédnout do běžícího výzkumného projektu a podílet se na dílčích výzkumných úkolech dle svého zájmu (sběr pramenů, vyhledávání pamětníků, překlady svědectví, popularizace výzkumu).