Kurz reflektuje poznatky předchozích teoretických a praktických kurzů a transformuje je do elementární didaktické struktury. Předkládá hlavní principy plánování ve Výtvarné výchově a seznamuje studenty s vhodnými inspiračními zdroji. Předkládá zákonitosti dětského výtvarného projevu a jeho hlavní vývojové rysy a ukazuje vazby mezi volbou oborového kontextu a úkolem a mezi dalšími klíčovými didaktickými kategoriemi. Součástí kurzu je seznámení se stručnou historií a současností oboru Didaktiky Výtvarné výchovy. * Úvod do disciplíny a reflexe portfolií z teoretických a praktických disciplín * Tradiční otázky oborové didaktiky – historie a současnost v Čechách a ve světě * Funkční slovník učitele Výtvarné výchovy * Plánování ve Výtvarné výchově I * Klíčové didaktické kategorie II * Klíčové didaktické kategorie II * Vhodné inspirační zdroje a jejich parametry * Práce s vhodnými inspiračními zdroji * Dětská tvorba a její geneze I * Dětská tvorba a její geneze II * Dětská tvorba a její geneze III * Shrnutí hlavních tezí