Zde se nacházejí materiály patřící pod kurz Lékařské biologie

Lékařská biologie pro studenty prvního ročníku 2.LF UK
letní semestr

Lékařská biologie pro studenty druhého ročníku UK-2.LF
zimní semestr